Bibliotheek de Kempen


Het bibliotheekwerk ten aanzien van scholen verandert ingrijpend. Een belangrijke verandering is de bijdrage die de bibliotheek levert aan leesbevordering en mediawijsheid op basisscholen. De bibliotheek introduceert daarvoor een educatieve aanpak: de Bibliotheek op school. Met deze aanpak kan iedere basisschool een volwaardige schoolbibliotheek realiseren.
Wist je dat veel kleuters bij aanvang van de basisschool een achterstand hebben van 2.000 woorden? Dat bij het verlaten van de basisschool 25% van de leerlingen een taalachterstand heeft van 2,5 jaar? Dat Nederland 1,3 miljoen laaggeletterden telt? En dat van de 15-jarigen zelfs 14% laaggeletterd is? Het bestrijden van problemen op het gebied van taal staat hoog op de politieke agenda. Maar noch de gemeente, noch kinderopvang, noch de scholen kunnen dit probleem individueel oppakken. De bibliotheek is gelukkig steeds vaker een partner in dit netwerk.


Het belang van lezen

Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt.
Om onderwijs en overheid te ondersteunen bij bovengenoemde problematiek, introduceert de Bibliotheek de landelijke aanpak: de Bibliotheek op school.

 

De Bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school werken bibliotheken en scholen structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.

Met de Bibliotheek op school gaan school en bibliotheek een meerjarige samenwerking aan rondom lezen en mediawijsheid:
  • die vanuit een strategische netwerksamenwerking geborgd is in het beleid van school en bibliotheek;
  • waarbij een actuele en gevarieerde collectie in de school zorgt voor een verrijking van het leesonderwijs;
  • waarbij een professionele leesconsulent van de bibliotheek een adviserende en ondersteunende rol vervult voor de leescoördinator en het team van de school.
  • waarbij jaarlijks doelen worden bepaald op basis van gemonitorde resultaten.
  • waarbij jaarlijks alle activiteiten worden vastgelegd in een lees- en mediaplan en
  • waarbij een digitaal portaal helpt bij het zoeken en registreren van boeken, het stimuleren van lezen, het bijhouden van de leeshistorie en het vinden van betrouwbare informatie.
Onze leesmediaconsulent is Pascale Waaijer.
Om de week is zij op dinsdag op school aanwezig. Met regelmaat bezoekt zij de klassen om de kinderen te enthousiasmeren voor boeken en lezen maar ook kunnen kinderen met individuele vragen of advies bij haar terecht.
Ook leerkrachten kunnen bij haar terecht met vragen over boeken, leesplezier, lezen en dyslexie. Daarnaast kan ze ook ingezet worden om te ondersteunen op het gebied van digitale geletterdheid; informatie vaardigheden, sociale media, etc. Met regelmaat schrijft zij ook een stukje in 't Letterken om u te informeren over leuke en leerzame activiteiten in de bibliotheek en over wat u kunt doen om het leesplezier bij u kind te stimuleren. 

Heeft u vragen dan mag je haar altijd aanspreken wanneer je haar op school treft. Daarnaast is zij ook iedere laatste woensdag van de maand in de bibliotheek van Valkenswaard aanwezig om al u vragen te beantwoorden of gewoon voor een gezellig praatje. 

Tip: een bibliotheek abonnement voor kinderen tot 18 jaar is gratis. Ouders kunnen een abonnement afsluiten in de bibliotheek of via de website: www.bibliotheekdekempen.nl/klantenservice/lid-worden.html