Leerlingenraad 2022-2023


Met ingang van het schooljaar 2010-2011 is er een leerlingenraad opgericht. De groepen 5 tot en met 8 hebben uit iedere klas één leerling afgevaardigd. De leerlingenraad vergadert een keer per maand. Ze bespreken (onder leiding van twee leerkrachten) wat goed loopt op school, wat misschien anders kan en wat eventueel wensen zijn. 

De leerlingenraad komt vooral met praktische plannen en voorstellen. Vervolgens wordt er gekeken of het uitvoerbaar is, zowel praktisch, financieel als wat regelgeving betreft. Mochten er struikelblokken zijn, dan probeert de leerlingenraad daar zelf oplossingen voor aan te dragen. De leerlingen leren op die manier om realistische voorstellen te maken en gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor school. Regelmatig sluit de directie aan om zaken toe te lichten of de mening van de leerlingenraad te vragen.