Ouderraad 2022-2023


Naast een medezeggenschapsraad is op 't Smelleken ook een ouderraad actief. De ouderraad vormt een belangrijke schakel tussen de ouders en de school. Ze vertegenwoordigt de ouders en dragen, in samenwerking met de leerkrachten, bij aan de voorbereiding en uitvoering van diverse schoolactiviteiten waarbij ouders betrokken zijn. Dit zijn activitetien als Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, schoolreisjes, excursies en organisatie van diverse andere activiteiten. Er wordt momenteel geen ouderbijdrage meer geïnt door de ouderraad omdat de kosten nu gedragen gaan worden door RBOB.

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en voor iedere ouder(s)/verzorger(s) toegankelijk, u bent allen van harte uitgenodigd.

De vergaderdata zijn:
 

Bezetting van de Ouderraad op OBS 't Smelleken:

 
Oudergeleding Teamgeleding
Petra Wolterink (voorzitter) Marca Schalk
Kim Geenen (penningmeester) Ingrid Heller
Wendy Heijmans (secretaris) Tristan Gallas (IkOok)
Marloes van Roosmalen  
Elise Davits  
Marly van der Weerden  
Sandra van Helvoirt  
 

Notulen 2022-2023


Notulen OR vergadering 15-11-2022
Notulen OR vergadering 17-01-2023
Notulen OR vergadering 23-03-2023