Ouderraad 2023-2024


Naast een medezeggenschapsraad is op 't Smelleken ook een ouderraad actief. De ouderraad vormt een belangrijke schakel tussen de ouders en de school. Ze vertegenwoordigt de ouders en dragen, in samenwerking met de leerkrachten, bij aan de voorbereiding en uitvoering van diverse schoolactiviteiten waarbij ouders betrokken zijn. Dit zijn activiteiten als Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, schoolreisjes, excursies en organisatie van diverse andere activiteiten. Er wordt momenteel geen ouderbijdrage meer geïnd door de ouderraad omdat de kosten nu gedragen gaan worden door RBOB.

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en voor iedere ouder(s)/verzorger(s) toegankelijk, u bent allen van harte uitgenodigd.

De vergaderdata zijn:
12 september 2023 om 20.30 uur
7 november 2023 om 20.00 uur
9 januari 2024 om 20.00 uur
12 maart 2024 om 20.00 uur
21 mei 2024 om 20.00 uur
 
 

Bezetting van de Ouderraad op OBS 't Smelleken:

 
Oudergeleding Teamgeleding
Petra Wolterink (voorzitter) Ingrid Heller
Kim Geenen (penningmeester) Rob Thijs
Wendy Heijmans (secretaris)                                         
Marloes van Roosmalen  
Elise Davits  
Marly van der Weerden  
   
 

Notulen 


De notulen zijn terug te vinden in de boekenkast op Ouderportaal