Disclaimer

Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daar op het internet naar op zoek is. Deze informatie bestaat uit beschrijvingen van onze school, van ons onderwijs, de activiteiten in de school etc. We richten ons daarbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden. 
De website is voor een belangrijk deel opgebouwd uit informatie uit de Schoolgids, met een navigatie in de inhoudsopgave. Daarnaast worden agenda's en verslagen opgenomen, aangedragen door de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad. 

Het website-beheer onderhoudt de site door van tijd tot tijd de meest recente informatie erop te plaatsen, die aangedragen wordt door leerkrachten, OR en MR. Indien nodig overlegt het webbeheer met de directie en/of de PR-commissie van de school voordat tot publicatie wordt overgegaan. 
De site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. OBS 't Smelleken is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
   
Het webbeheer ziet erop toe dat er zorgvuldig met het plaatsen van foto's, informatie en links wordt omgegaan. Typefouten etc. kunnen echter voorkomen en vertraging in publicatie is mogelijk. 
Bij de publicatie van foto's of werk zullen geen achternamen van leerlingen worden vermeld. Op de website wordt verder geen persoonlijke informatie, zoals adressen en telefoonnummers, vermeld.