Nieuwe ouders

Oriëntatie op OBS 't Smelleken


Hartelijk dank voor uw belangstelling!
Fijn dat u onze website bezoekt. 

Wanneer u overweegt om uw kind aan te melden op onze school kunt u hiervoor een afspraak met ons maken. 
U krijgt dan een rondleiding door de school en u kunt uw vragen stellen. We ontvangen u graag met uw kind samen voor een rondleiding.
Tijdens een rondleiding kunnen we u laten zien waar wij voor staan (actief), hoe wij met kinderen werken (betrokken) en wat ons onderwijs oplevert voor alle betrokkenen (competent). Wij nemen graag de tijd om u een goed beeld te geven van onze school!
Het is fijn als u van tevoren de informatie op de website van de school alvast doorneemt. 

Om uw interesse kenbaar te maken en/of een afspraak te maken kunt u een mail sturen naar de directeur van onze school: mariellekoppens@rbobdekempen.nl
Wilt u in de mail de volgende zaken vermelden:
 • Naam van uw kind(eren);
 • Geboortedatum;
 • Uw naam en telefoonnummer;
 • Vermeld s.v.p. of het een aanmelding van een nieuw te starten kleuter is, of dat het een overstap van een andere school is (verhuizing of andere reden). Graag de reden van overstappen vermelden.
Afspraken vinden bij voorkeur plaats onder schooltijd op een maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag, zodat u ons onderwijs meteen in de praktijk kunt zien. 

U ontvangt een reactie terug op uw mail of er wordt telefonisch contact met u opgenomen en zo plannen we een afspraak in. We hopen dat u vervolgens door de rondleiding en het gesprek een goede indruk krijgt van onze school.  

Belangrijk om te weten:
 • Omdat we veel belangstelling hebben van nieuwe ouders en de school niet onbeperkt kan groeien maken we gebruik van een aanmeld- en plaatsingsbeleid. Dit kunt u met deze link vinden: aanname en plaatsingsbeleid. Dit beleid wordt jaarlijks in juni doorlopen.
 • Het is op elk moment mogelijk om uw kind op de interesselijst te laten plaatsen.
 • Vanaf het moment dat uw kind 2,5 jaar is (en, om ook eerlijk mee te kunnen doen met de loting per geboortejaar in juni, voor kinderen geboren in juni t/m dec al vanaf 2 jaar), kunt u uw kind officieel aanmelden op onze school.   
 • Dit kan via een inschrijfformulier. Dit formulier is, na een rondleiding/ afspraak, verkrijgbaar via de een MTlid van onze school.
 • Om mee te kunnen doen met de voorrang van plaatsing moet uw kind vóór zijn/haar 3e verjaardag worden aangemeld. 
 • Het is belangrijk voor ons om een inschatting te kunnen maken of we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van uw kind. Daarom nemen we, in de periode na ontvangst van het inschrijfformulier, contact op met de voorschoolse voorziening, peuterspeelzaal en/ of het kinderdagverblijf indien uw kind die bezoekt. Hiervoor geeft u toestemming op het inschrijfformulier.
 • De ondersteuningscoördinator of de locatiedirecteur neemt contact op met deze instantie. 
 • Nadat we contact met het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal hebben gehad kan het zijn dat we contact met u opnemen voor een vervolggesprek.
 • Uw kind is definitief geplaatst op het moment dat u een inschrijfbevestiging van school ontvangt.
 • Deze bevestiging kan, i.v.m. het doorlopen van de procedure van het aanmeldbeleid (jaarlijks in juni) even op zich laten wachten maar ontvangt u, bij tijdige aanmelding, zeker vóórdat uw kind 3,5 jaar oud is.   
 
 • Kinderen kunnen (nadat ze zijn aangenomen) starten op 't Smelleken tot 6 weken voor de zomervakantie. Kinderen moeten 4 jaar zijn bij hun start op onze school. Kinderen die 4 jaar worden in de 6 weken voor, 6 weken tijdens de zomervakantie of net na de zomervakantie hebben een afwijkende wenprocedure. Zij komen naar een wenmoment (vlak voor de zomervakantie) met hun nieuwe klas. Als ouder bespreekt u samen met de groepsleerkracht hoe het instromen er, na de zomervakantie, voor uw kind uit zal zien.  
 • Leerkrachten nemen minimaal 6 weken voorafgaand aan de 4e verjaardag van uw kind contact op met de ouder(s) om oefenmomenten af te spreken (voor de kinderen die dichtbij de zomervakantie 4 jaar worden regelen we dit anders). In de midden- of bovenbouw is dit doorgaans één wen-/ kennismakingsmoment.   
 • We gaan ervan uit dat u als ouders de gegevens over/ van uw kind, bijvoorbeeld rapporten etc, van de voorschoolse opvang (gastouder/ kinderdagverblijf/ peuterspeelzaal) afgeeft/mailt aan school.
 • Bij tussentijdse aanmelding in een schoolloopbaan zijn bovengenoemde termijnen aangepast, dit is ook te vinden in het aanmeld- en plaatsingsbeleid en zullen we met u bespreken indien van toepassing.  
We kijken er naar uit u en jullie te leren kennen! Tot gauw?!
 
Team OBS 't Smelleken